Filoskop

Shaping sustainable & successful minds

Vi utvecklar framtidens företag genom emotionell intelligens

Tillvaron har aldrig varit mer komplex, snabbrörlig och krävande. Många kompetenta ledare och medarbetare når idag ett mentalt och emotionellt glastak oförmögna att navigera effektivt. De som klarar transformationen går bortom standardiserad linjär kunskap, de presterar bättre och mår bättre. Genom att utveckla emotionell intelligens kan vi fatta medvetna beslut frigjorda från våra subjektiva och omedvetna handlingar.

Emotionell Intelligens

Emotionell intelligens är förmågan att förstå och hantera sina egna och andras känslor, hur vi tänker, agerar och tolkar vår omgivning. Det är något vi kan träna upp och är avgörande för ledarskap, samarbete, prestation och slutresultat. Följande förmågor utgör emotionell intelligens:

 • Motivera sig själv
 • Fokusera på sin uppgift
 • Fatta medvetna beslut
 • Upprätthålla produktivitet & effektivitet under press
 • Impulskontroll
 • Multiperspektiv
 • Interpersonell interaktion

Emotionell Intelligens by Filoskop

Genom våra tjänster och vår metod möter vi både företagens verklighet och individens unika behov genom modern organisationsutveckling anpassad till de förutsättningar som både företag och individer lever under idag. Tjänsterna skräddarsys efter behov och bygger på forskningsbaserad psykologisk kartläggning och integrativ psykoterapi. Modellen nedan ger en överblick över processen:

Filoskop

Våra tjänster

Personal EI development

Vårt personliga utvecklingsprogram pågår under 12 veckor och lägger grunden för emotionell intelligens, ger verktyg för långsiktig personlig utveckling och tillhandahåller underlag för att föra vidare kunskaper och insikter till team och medarbetare. Programmet innefattar:

 • En kartläggning av personlighet, beteende och relationsmönster
 • Insikter som omsätts i en personlig handlingsplan
 • Uppföljning

Group development

Gruppen är en kraftfull plattform för ökad självkännedom och utveckling av den emotionella intelligensen. Vi erbjuder två olika utvecklingsprogram för ledningsgrupper och team:

 • EI learning & sharing
  • Utbildning i grundläggande emotionell intelligens
  • Handledning av aktuella situationer i arbetet utifrån vår metodik
 • EI mapping & matching
  • Kartläggning av gruppens utvecklingsfas vs ledarens/ledningsgruppens ledarstil
  • Utvecklingsstrategi

Insight accelerator program

Vårt acceleratorprogram innehåller både Personal EI development och EI learning & sharing. Aktiviteterna genomförs parallellt under 12 veckor och ger både gruppens plattform för utveckling och personlig förankring. Upplägget är en intensivkurs och ger en gedigen bas och verktyg för utveckling av emotionell intelligens, samt tillhandahåller underlag för att föra vidare kunskap & insikter till team och medarbetare.

Psychological mapping

Vi kartlägger psykologiska framgångsfaktorer på basis av ett digitalt forskningsbaserat testbatteri som är indelat i fem olika kategorier: Inställning till arbetet, Personlighet "Big Five", Personlighet och värderingar, Prestation och förmåga samt "Dark Side Personality". Resultaten blir ett unikt underlag att bättre förstå vad det är man ska leta efter vid intern eller extern rekrytering samt fungerar som en tydlig och kraftfull bas för coaching. Vi erbjuder tre olika typer av psykologisk kartläggning, med testbatteriet som grund:

 • Kartläggning av individer & team - Test och rapportering
 • Företagspsykoanalys - Test, djupintervjuer analys och rapportering
 • Human Capital Due Diligence - Test och rapportering av potential och riskfaktorer

Executive Talks

Genom utforskande samtal och integrativ psykoterapi stärker vi den emotionella intelligensen som ligger till grund för självkänsla, impulskontroll, förmåga att motivera sig själv och interpersonell kompetens. Executive Talks är för dig som vill växa personligen och ta ditt ledarskap till nästa nivå.

Filoskop Lectures

Vi föreläser i ämnen som står i relation till aktuella samhällsfenomen och emotionell intelligens. Vårt syfte är att väcka intresse för den latenta och oförlösta kapacitet som emotionell intelligens är, utbilda i ämnet, inspirera och provocera till konstruktiv förändring hos individ och organisation.

Om Filoskop

Vårt uppdrag syftar till att skapa framgång genom att utveckla den emotionella intelligensen hos människor och grupper. Emotionell intelligens är inte medfödd, utan något som vi alla kan lära oss.

Filoskop består av ett nätverk av terapeuter, coacher och org. konsulter med tidigare chefspositioner inom näringslivet.

Våra teorier och metoder utgår från Psykosyntesläran som är en integrativ psykologiform, det vill säga utifrån aktuellt behov integrerar vi flera olika typer av inriktningar som Psykoanalys och Psykodynamisk teori, KBT, ACT och Schematerapi.

För mer information, kontakta oss:

Indre Singh
indre@filoskop.se
0735-06 86 62

Malin Engelbrektsson
malin@filoskop.se
0736-42 22 30

Vi tar även emot privatpersoner på våra respektive praktiker

indresingh.com
malinengelbrektsson.com

Indre Singh och Malin Engelbrektsson