Shaping Sustainable & Successful Minds

Vi bygger hållbar framgång i framtidens företag genom att stärka det mest fundamentala – människan bakom yrkesrollen. Genom att korsa vetenskaplig personlighetsdata med psykologisk utveckling etablerar vi ett självbärande system för medvetenhet och självansvar.

“ Vi får företag att växa genom den enskilda människan ”

Insight Accelerator Program

En kick-start inom personlig medvetenhet och självansvar. Under 12 veckor förankras ett självstödjande system genom psykologisk kartläggning och utforskande samtal. Programmet lägger grunden för en högre motståndskraft och egenmakt, det ger verktyg för självledarskap och en konkret utvecklingsplan. Programmet är en självklar del i modern organisationsutveckling och en effektiv insats för att nå bättre resultat, från person till gruppnivå.

Läs mer

Executive Talks

Filoskops personliga “Mind-gym”. Att uppnå sin yttersta professionella potential och samtidigt finna harmoni i privatlivet börjar med medvetenhet om sina behov, sina inre drivkrafter och hur vi begränsar oss själva. Genom utforskande & coachande samtal skapar vi förmåga till självansvar och en högre motståndskraft gentemot vardagens yttre påfrestningar. Samtalen som sker veckovis bidrar till att ditt liv får den kvalitet du söker, privat som professionellt.

Läs mer

Human Capital Due Diligence

Vår Human Capital Due Diligence är en kartläggning av psykologiska resurser som genom ett forskningsbaserat personlighetstest och uppföljande samtal ger en djupare insikt om personerna bakom deras arbetsroller, deras personlighetsstruktur, behov och motivation. Insatsen genomförs under 2 veckor och dokumentationen svarar på vad man ska behålla, förfina och utveckla på person och gruppnivå. En grundlig HCDD är en hygienfaktor vid en bolagsinvestering eller vid rekrytering till nyckelpositioner.

Group Evolution

Som gruppmedlem kan vi antingen hämma eller främja gruppens utveckling och prestation. Inte sällan begränsas grupper som till synes har alla förutsättningar att lyckas av gruppmedlemmarnas egna omedvetna försvar . Vi utvecklar grupper till att bli effektiva och produktiva team genom två olika insatser:

Utvärdering av gruppens utvecklingsfas samt rekommendationer för att nå nästa.

Gruppterapi för att bygga en mer medveten, sammansvetsad, empatisk och hållbar arbetsgrupp.

Läs mer

Om oss

Vår övertygelse är att framgång inte bara handlar om linjär kunskap utan om medvetenhet om vår personlighet, våra inre strukturer och impulser som styr vårt beteende.

Vi drivs av uppgiften att ge företag tillgång till sin potential genom den enskilda människan.
Filoskop består av ett nätverk av terapeuter, coacher och organisationskonsulter med tidigare chefspositioner inom näringslivet.

Våra teorier och metoder utgår från Psykosyntesläran som är en integrativ psykologiform, det vill säga utifrån aktuellt behov integrerar vi flera olika typer av inriktningar som Psykoanalytisk teori, KBT, ACT och Schematerapi.

Kontakta oss för mer information

Indre Singh Grundare av Filoskop, Diplm. Samtalsterapeut, coach & organisationskonsult indre@filoskop.se
Malin Engelbrektsson Grundare av Filoskop, Diplm. Samtalsterapeut & coach malin@filoskop.se