Filoskop

Humankapitalsanalys & personlig utveckling av individer och team

Vi får företag att växa genom den enskilda människan

Filoskop erbjuder en effektiv modell för att synliggöra och lösa psykologiska blockeringar samt frigöra potential i organisationer genom terapeutiska och coachande insatser för individer, team och ledare.

Human Capital Due Diligence

Har management och personal vad som krävs för att framgångsrikt driva företaget framåt? Hur ser organisationens psykologiska resurser ut och vad är den kollektiva drivkraften i företaget? En HCDD ger en djupare insikt i hur människorna bakom yrkesrollerna fungerar, deras egentliga drivkrafter, behov och motivation. Den ger svar på vad som bör bibehållas, förädlas samt vad som behöver utvecklas på både individ -och gruppnivå. En HCDD ger också en övergripande kartläggning av företagskulturen och lägger fram tydliga riktlinjer till management för hur organisationen kan ledas i rätt riktning.

Executive Talks

Tidsbrist, svåra beslut, tuffa prioriteringar och ensamhet. De flesta som befunnit sig eller befinner sig i en exekutiv roll vet vikten av att ha någon neutral att tala med, för att sortera och reda ut, se den större bilden och hitta fokus framåt. Vi möter varje ledare i hans/hennes unika behov och situation.

Staff Sessions

Behöver enstaka eller flera individer i din organisation personligt stöd i utmanande situationer - i livet eller i arbetet? Behöver negativa attityder med fallande resultat som följd identifieras och förändras? Eller behöver utvalda individer (eller team) hjälp att nå sin högsta potential?

Våra terapeuter och coacher finns tillgängliga när ni vill utveckla Er personal.

Om Filoskop

Vår övertygelse är att framgångsrika och hållbara företag består av människor som får utlopp för sin förmåga och personliga potential. Den här typen av företag har förstått att medarbetare behöver bli behandlade som unika personer och inte utbytbara resurser, att en lön inte ger automatisk kämparglöd 365 dagar om året och att alla företag har ett undermedvetet som begränsar utvecklingen om det sopas under mattan.

För oss spelar det ingen roll om problemet som ligger i vägen för arbetsglädje och effektivitet, som skapar konflikter eller driver någon till utmattning är privat eller knutet till arbetsmiljön - vi möter individen där hon är och möjliggör utveckling av konstruktiva relationer och framgångsrika team.

Våra teorier och metoder utgår från Psykosyntesläran som är en integrativ terapiform, dvs utifrån aktuellt behov integrerar vi flera olika typer av terapeutiska inriktningar som Psykodynamisk terapi (PDT), KBT, ACT (Acceptance & Commitment Therapy) och Schematerapi.

För mer information, kontakta oss:

Indre Singh
indre@filoskop.se
0735-06 86 62
http://indresingh.com

Malin Engelbrektsson
malin@filoskop.se
0736-42 22 30

Vi tar även emot privatpersoner på våra respektive praktiker.

Indre Singh och Malin Engelbrektsson