Varför Executive Talks

För att få tillgång till din personliga potential, en högre motståndskraft, förmåga till självansvar och göra medvetna val som bidrar till att ditt liv får den kvalitet du söker.

För vem

Nyckelpersoner, entreprenörer, VD, lednings- och styrelsemedlemmar.

Tidsram

Antalet sessioner utgår ifrån det individuella behovet. Rekommendationen är en session i veckan á 50 min.

Hur

Sessionerna sker individuellt tillsammans med en Filoskop-terapeut & coach, mötet sker på plats hos er eller över Skype/FaceTime.

Innehåll

Vi arbetar utifrån Psykosyntesläran som är en integrativ terapi- och coachingform. Det innebär att vi integrerar olika typer av terapeutiska perspektiv och metoder utifrån behov, som KBT, ACT (Acceptance & Commitment Therapy), Psykoanalytisk teori och Schematerapi.