Varför Group Evolution

För att som grupp evolvera till högre nivåer av samarbete och värdeskapande, för att komma ur en stagnation eller låsning samt psykologiskt grundande och säkerställande av förändringsprocesser.

För vem

Ledningsgrupper och nyckelgrupper med en avgörande uppgift eller situation.

Tidsram

Beroende på gruppens storlek, situation och behov

Hur

Analys (På plats hos er)

  • Nulägesanalys
  • Gruppens raison d’être
  • Personlighetskultur
  • Kollektiv drivkraft & värderingar
  • Gruppstadie

Diagnos (I Filoskops lokaler)

  • Sammanställning och dokumentation av analysresultaten

Utveckling (På plats hos er)

  • Gruppstadie – Nästa steg
  • Gruppcoaching – Beroende på behov