Human Capital Due Diligence

Human Capital Due Diligence ger svar på:

  • Hur människorna bakom yrkesrollerna fungerar, deras egentliga drivkrafter, behov, motivation och syfte.
  • Psykologiska styrkor och försvar.
  • Den kollektiva drivkraften i företaget.
  • Företagets egentliga raison d’être.
  • Vad som kan utvecklas och vad som måste förnyas.

För vem

Vid bolagsinvestering

Tidsram

2 veckor

Hur

En grundlig genomlysning av nyckelpersoner:

  • Brief från uppdragsgivare – ingångsvärden – vecka 1
  • Psykometriskt personlighetstest som genomförs online – vecka 1
  • Djupintervjuer – vecka 1
  • Kulturanalys  – vecka 2
  • Analys & dokumentation – vecka 2