Corporate growth through
personal consciousness

Vi hjälper ledare, entreprenörer och nyckelgrupper till varaktig kompetensförbättring genom psykologisk analys och utveckling.  

Vi är er psykologiska partner

Som säkerställer att den psykologiska kapaciteten i organisationen inte omedvetet begränsar, utan tvärtom medvetet bidrar till företagets framgång. Genom psykologisk kartläggning baserat på personlighetsstruktur, beteende- och relationsmönster identifierar vi riskfaktorer och outnyttjad potential, samt genomför utvecklingsinsatser för individer och grupper genom terapi och coachning. Vi hjälper er med:

Psykologiska blockeringar som:

  • Utmattning & stress
  • Problematiska förändringsprocesser
  • Konflikter & maktkamper
  • Begränsande företagskulturer
  • Ineffektivitet och begränsad produktivitet

Psykologisk optimering som:

  • Utveckling av personlig potential
  • Ledarskapsutveckling
  • Entreprenörsutveckling
  • Grupputveckling
  • Human Capital Due Diligence
“ Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate ”
- C.G Jung

Filoskop Insight Program

En “crash-course” inom självinsikt,  självansvar och personlig framgångsstrategi. Under 10 sessions kartläggs personlighet, beteendemönster och relationsmönster. Därefter förankras ett självbärande system genom en kombination av terapi och coaching. Programmet lägger grunden för psykologisk motståndskraft och ett hållbart självledarskap.

Läs mer

Executive Talks

Ditt personliga “Mind-gym”.  Att hantera konflikter, stötta medarbetare och ta svåra strategiska beslut är en del av vardagen i en exekutiv roll, vilket kan vara både utmanande och ensamt.  Genom en fokuserad och djupgående samtalsterapi stärks motståndskraften mot yttre påfrestningar och tillgängliggör både personlig och professionell potential.

Läs mer

Human Capital Due Diligence

Utifrån ett psykologiskt affärsperspektiv synliggör vi de outtalade och undermedvetna krafterna hos management och företagsorganismen. Detta ger en ovärderlig insikt i hur människorna bakom yrkesrollerna fungerar, vad deras egentliga drivkrafter är samt hur företagskulturen påverkar effektivitet, produktivitet och resultat. En grundlig Human Capital Due Diligence är en hygienfaktor för en framgångsrik bolagsinvestering.

Läs mer

Group Evolution

Vi utvecklar grupper till att bli effektiva och produktiva team genom en skräddarsydd utvecklingsprocess. Grupper som till synes har alla förutsättningar att lyckas begränsas alltför ofta av gruppmedlemmarnas egna omedvetna försvar. Vi kartlägger och analyserar individer och företagskulturer för kunna ta fram de utvecklingsinsatser som tar gruppen framåt i enlighet med sitt syfte. Det kan handla om gruppcoaching, gruppterapi eller workshops kring självansvar & självledarskap.

Läs mer

Om oss

Vår övertygelse är att vägen till framgång inte bara handlar om rationell linjär kunskap utan även om medvetenhet om vår personlighet, våra inre strukturer och impulser som styr vårt beteende. Vi drivs av uppgiften att ge företag tillgång till sin potential genom den enskilda människan.

Filoskop består av ett nätverk av terapeuter, coacher och organisationskonsulter med tidigare chefspositioner inom näringslivet.

Våra teorier och metoder utgår från Psykosyntesläran som är en integrativ psykologiform, det vill säga utifrån aktuellt behov integrerar vi flera olika typer av inriktningar som Psykoanalytisk teori, KBT, ACT och Schematerapi.

Contact us for more information

Indre Singh Diplm. Samtalsterapeut, coach & organisationskonsult indre@filoskop.se
Malin Engelbrektsson Diplm. Samtalsterapeut & coach malin@filoskop.se