Corporate growth through
personal consciousness

Vi är företagsterapeuter som hjälper våra klienter till varaktig kompetensförbättring genom psykologisk analys och djupgående utveckling.

Varför Filoskop

Vi människor styrs till stor del av omedvetenhet och gamla begränsande vanor. Vi fattar omedvetna beslut och påverkar situationer subjektivt hela tiden. För att frigöra en organisations fulla potential och reducera mellanmänskliga problem måste vi bli mer psykologiskt medvetna.

Psykologisk medvetenhet är vår tids mest avgörande, men dolda konkurrensfördel. Det kommer att fälla avgörandet mellan de människor och organisationer som gör medvetet grundade val och ändamålsenligt navigerar sig i tillvaron och de som följer rådande normer och omedvetet låter sig styras av känslor och algoritmer.

Filoskop tillhandahåller terapeutiskt djuplodade men lättillgängliga tjänster som bidrar till hållbar personlig och kollektiv medvetenhet, bättre samarbeten, välmående och framgång.

Läs mer

“ Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate ”
- C.G Jung

Filoskop Insight Program

En ”crash-course” inom självinsikt,  självansvar och personlig framgångsstrategi. Under 10 sessions kartläggs personlighet, beteendemönster och relationsmönster. Därefter förankras ett självbärande system genom en kombination av terapi och coaching. Programmet lägger grunden för psykologisk motståndskraft och ett hållbart självledarskap.

Läs mer

Group Evolution

Grupper som till synes har alla förutsättningar att lyckas begränsas alltför ofta av gruppmedlemmarnas egna omedvetna försvar, oförståelse för varandra och vad de som grupp både måste och vill åstadkomma. Vi utvecklar grupper till att bli effektiva och produktiva team genom att stärka det mest fundamentala – samarbetet och dess grundfundament.

Läs mer

Executive Talks

Ledande befattningar innebär alltid ett visst mått av ensamhet, det går helt enkelt inte att dela alla sina tankar med sina kollegor. För att ständigt kunna fatta rationella beslut måste man ibland ha en neutral kraft som kan hjälpa till att sortera ut sårbarhet, rädslor, styrkor och potential. Genom konfidentiella och förtroliga samtal stärks motståndskraften mot yttre påfrestningar och tillgängliggör både personlig och professionell potential.

Läs mer

Human Capital Due Diligence

Utifrån ett psykologiskt affärsperspektiv synliggör vi de outtalade och undermedvetna krafterna hos management och företagsorganismen. Detta ger en ovärderlig insikt i hur människorna bakom yrkesrollerna fungerar, vad deras egentliga drivkrafter är samt hur företagskulturen påverkar effektivitet, produktivitet och resultat. En grundlig Human Capital Due Diligence är en hygienfaktor för en framgångsrik bolagsinvestering.

Läs mer

In-depth Recruitment

In-depth Recruitment Program hjälper er att förstå människan bakom yrkesfasaden. Idag är vi bättre än någonsin på att vässa våra CV:n, ge smarta svar på rekryterarnas frågor och preppa våra referenser. Samtidigt är rekryterarnas angreppssätt ofta endimensionellt där fokus på prestation överskuggar insikt om personlighet och psykologiska kvaliteter. Vi hjälper er att uppnå högre rekryteringsprecision genom att förstå kandidaten utifrån en psykologisk position.

Läs mer

Dynamic Tutoring

Handledning fungerar som en dynamisk plattform för kreativ problemlösning och ett utrymme för reflektion. Här ges möjlighet att analysera orsak och verkan och få hjälp med att hitta strategier för att komma vidare. Den egna identiteten som ledare stärks och medarbetarnas perspektiv behandlas. Filoskop erbjuder två varianter på handledning: Tutoring Sessions och Directors Council.

Läs mer

Filoskop Sessions

Filoskop Sessions består av en kombination av terapi och coaching och riktar sig till personer som för tillfället upplever livet svårt och problematiskt, där man på egen hand inte förmår lösa sina problem. Vår samtalskur bidrar till fördjupad självkännedom och att medvetet kunna ta ansvar för sitt eget liv, lösa sina inre konflikter, hantera yttre påfrestningar och bättre kunna utnyttja sina resurser och faktiska möjligheter.

Läs mer

Om oss

Vår övertygelse är att vägen till framgång inte bara handlar om rationell linjär kunskap utan även om medvetenhet om vår personlighet, våra inre strukturer och impulser som styr vårt beteende. Vi drivs av uppgiften att ge företag tillgång till sin potential genom den enskilda människan.

Utöver oss partners består Filoskop av ett nätverk av terapeuter, coacher, organisationskonsulter och affärscoacher med tidigare chefspositioner inom näringslivet. Med diplom från 4 års studier i integrativ psykoterapi är våra metoder baserade på olika psykologiteorier. De huvudsakliga är Psykosyntes, Psykoanalys, Anknytningsteori och Schematerapi.

Kontakta oss

Indre Singh
Terapeut, Coach, Organisationskonsult & Partner
[email protected]
0735-068662

Magnus Lindahl
Affärscoach & Partner
[email protected]

Malin Engelbrektsson
Terapeut, Coach, Partner & VD
[email protected]
0736-422230