Dynamic Tutoring

Dynamic Tutoring

Handledning går ut på att tillsammans med en extern part utforma och stärka sina egna metoder, handlingsmönster och tankesätt för att uppnå en solid och, inom sig själv, väl förankrad lösning på de utmaningar man står inför. Tre viktiga komponenter för en lyckad handledning är, förutom den givna fackkunskapen, öppenhet, tillit och mod. Målet är alltså att man själv, på sitt eget sätt men inom företagets ramverk, är förmögen att lösa sina utmaningar. 

Tutoring Sessions
Tillsammans med en Filoskopterapeut sker dessa handledningsessioner antingen på tu man hand eller i grupp. Antalet styrs utifrån behov. 

Directors Council
Under 3 dagar utformas ett internt handledningsråd vars medlemmar med dess mångsidiga, djupa och empiristiska kunskaper själva är förmögna att handleda och rådgiva sina kollegor i utmanande och komplexa situationer. Programmet består av tre delar;

Dag 1
– Personlig medvetenhet

Dag 2
– Ramverk och förutsättningar
– Skarp handledning ledd av en Filoskopterapeut

Dag 3
– Skarp handledning ledd av en av medlemmarna övervakat av en Filoskopterapeut
– Summering och reflektion