Executive Talks

Ditt personliga “Mind-gym”

Executive Talks är one-to-one sessions med en kombination av terapi och coaching.

Psykologisk utveckling är en av de mest värdefulla uppfinningarna under de senaste århundradet, med en exceptionell kraft att höja våra nivåer av välbefinnande, förbättra våra relationer, förlösa vår professionella potential och hjälpa oss från att omedvetet styras av känslor och algoritmer. Psykologisk utveckling handlar om kunskapen och förmågan att se och förstå sig själv och sin omvärld utifrån en själslig position, där våra känslor, tankar och handlingar inte bara har en rationell orsak utan också en omedveten mening.

Med förvärvad förståelse och emotionell självkännedom kan du hantera livet, privat som professionell, på ett mer ändamålsenligt sätt, känna dig friare samt göra medvetna val som bidrar till att ditt liv får den kvalitet du söker, privat som professionellt.

Sessionerna är 50 min långa och antalet styrs utifrån behov. Samtalen sker på plats hos er, i Filoskops lokaler eller över Skype/Facetime.