Group Evolution

Group Evolution

Vi hjälper Er som grupp att evolvera till högre nivåer av samarbete och värdeskapande. Utgångsläget kan vara ett behov av att komma ur en stagnation eller låsning, att säkerställa att en förändringsprocess inte begränsas av personliga psykologiska försvar, eller så vill ni bli ännu mer effektiva som team. Vår process består av en övergripande analys, diagnos och utveckling. I analysfasen lyssnar vi in er unika situation och behov för att sedan återkomma med ett skräddarsytt upplägg för utveckling.

Analys

  • Nulägesanalys
  • Gruppens raison d’être
  • Gruppens personlighetskultur
  • Kollektiv drivkraft & värderingar
  • Gruppens utvecklingsstadium

Diagnos 

  • Sammanställning och dokumentation av analysresultaten

Utveckling 

  • Gruppstadie – Nästa steg
  • Gruppcoaching – Beroende på behov
  • Gruppterapi – Beroende på behov
  • Workshops – Beroende på behov