Group Evolution

Group Evolution

Vi hjälper er som grupp att evolvera till högre nivåer av samarbete och värdeskapande. Utgångsläget kan vara ett behov av att komma ur en stagnation eller låsning, att säkerställa att en förändringsprocess inte begränsas av personliga psykologiska försvar, eller så vill ni bli ännu mer effektiva som team. Vår metod är terapeutiskt djupgående och strävar till hållbar förbättring och att gruppmedlemmarna själva har förmåga att hantera situationer då samarbetet sätts på prov.

Processen består av tre delar;

Analys

  • Gruppens situation och behov

Utveckling

  • Fas 1 – Det personliga perspektivet
  • Fas 2 – Grupperspektiv

Dokumentation

  • Återkoppling och sammanfattning