Human Capital Due Diligence

Human Capital Due Diligence

Vår Human Capital Due Diligence ger utifrån en psykologisk position en gedigen kartläggning av företagskulturen, identifikation av riskfaktorer och outnyttjad potential som landar i tydliga riktlinjer hur organisationen kan ledas i rätt riktning. Analysen ger svar på vad som bör bibehållas, förädlas samt vad som behöver utvecklas på både person- och gruppnivå. Insatserna består av informationsinhämtning, djupintervjuer, observationer på plats, analys och arbetsmöten kring slutsatser och rekommenderade åtgärder.

En Human capital due diligence innehåller:

  • Brief från uppdragsgivare
  • Psykometriskt personlighetstest
  • Djupintervjuer med nyckelpersoner
  • Nyckelgruppsanalys
  • Kulturanalys
  • Övergripande analys & dokumentation

 

 

 

Tjänsten ger:

  • En spegling av företagets övergripande psykosociala miljö
  • Riskfaktorer på individ och gruppnivå
  • Rekommenderade åtgärdsförslag & riktlinjer

Kontakta oss