Human Capital Due Diligence

Human Capital Due Diligence

Vår Human Capital Due Diligence innebär en gedigen kartläggning av företagskulturen, identifikation av riskfaktorer och outnyttjad potential samt landar i tydliga riktlinjer till management för hur organisationen kan ledas i rätt riktning. Analysen ger svar på vad som bör bibehållas, förädlas samt vad som behöver utvecklas på både individ- och gruppnivå. Insatserna består av informationsinhämtning, djupintervjuer, observationer på plats, analys och arbetsmöten kring slutsatser och rekommenderade åtgärder.

 

En Human capital due diligence genomförs på 2-3 veckor:

  • Brief från uppdragsgivare – v.1
  • Psykometriskt personlighetstest som genomförs online – v.1
  • Djupintervjuer – v.1-2
  • Kulturanalys – v.2
  • Analys & dokumentation – v.2-3

 

 

 

Tjänsten ger:

  • En spegling av företagets övergripande psykosociala miljö
  • Riskfaktorer på individ och gruppnivå
  • Rekommenderade åtgärdsförslag & riktlinjer framåt

Kontakta oss