In-depth Recruitment

In-depth Recruitment

Programmet ger er kunskap i att förstå vad som på djupet motiverar och driver kandidaten, dennes försvarsstrategier, behov och outnyttjad potential. Vi adderar kunskap om den dynamiska konversationen och en förståelse för att svaren inte alltid finns i de konkreta orden. Programmet ger också en förståelse för er själva så att ni kan inta en mer neutral position i processen.

Processen består av tre delar;

Analys av befintlig rekryteringsprocess

  • Situation och behov
  • Företagsstruktur och kultur
  • Observation av aktiviteter

Rekryteringsutveckling

  • Fas 1 – Rekryterarens person
  • Fas 2 – Frågebatteri
  • Fas 3 – Intervjuteknik

Dokumentation

  • Återkoppling och sammanfattning