Filoskop Insight Program

Filoskop Insight Program

Programmet bygger på 10 sessions samtalsterapi och coachning. Utgångspunkten är en grundläggande psykologisk kartläggning som genomförs med hjälp av tre olika tester av personlighet, beteendemönster och relationsmönster. Därefter genereras medvetenhet om beteendemönster, omedvetna försvar och outnyttjad personlig potential genom utforskande samtal och övningar. Sessionerna sker individuellt tillsammans med en Filoskop-terapeut, på plats hos er, i Filoskops lokaler eller över Skype/FaceTime.

Processen är fördelad på fyra faser;

  • Psykologisk kartläggning
  • Definition av delpersonligheter – medvetna och omedvetna försvar
  • Beteendeanalys
  • Handlingsplan & uppföljning

Med de förvärvade insikterna och handfasta verktyg som programmet ger kan individen navigera sig själv bättre och mer effektivt, i arbetsliv som privatliv.