Filoskop Sessions

Filoskop Sessions

Det finns otaliga anledningar att söka sig till samtalsterapi och coaching. Det kan exempelvis röra sig om relationsproblem eller att man inte får livspusslet att gå ihop. Man kan befinna sig i en kris, känna självtvivel eller ha samarbetsproblem med en kollega. De är alla goda skäl till att söka hjälp hos oss.

Vi tror på kraften i samtalskuren, alltså det dynamiska och empatiska samtalet där de problem som upplevs förstås utifrån den unika personen och att det som upplevs inte bara har en orsak utan också en djupare mening. Det är just i denna djupare mening man inte sällan kan hitta det egentliga svaret till problemet och i och med det hitta en lösning till en hållbar förändring.

Det kan ibland uppstå ett motstånd till att söka hjälp hos en terapeut. Men istället för att gå och dra på det är ett gott råd att försök ta tag i det direkt. Det står utom all tvivel att ju tidigare man kan påbörja åtgärder för de svårigheter man befinner sig i desto bättre är det. Det går helt enkelt snabbare att få bukt med de upplevda problemen, vilket gör samtalskuren både billigare och mindre problematiskt.

Tillsammans med en Filoskopterapeut erbjuds en trygg plats, ett empatiskt möte och ett engagerat utforskande i en kombination av samtalsterapi och coaching. Sessionerna är 50 min långa och sker på plats hos er, i Filoskops lokaler eller över Skype/Facetime. Rekommendationen är en till två sessioner per vecka.